Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Socjologia

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

Search results

Nov 17, 2022

Kołodziej, Arkadiusz; Kołodziej-Durnaś Agnieszka, 2022, "Studiowanie on-line w trakcie pandemii", https://doi.org/10.18150/B20WAR, RepOD, V1

Apr 4, 2022

Kołodziejczak, Sebastian; Terelak, Albert, 2022, "Domestic violence against elderly women qualitative database", https://doi.org/10.18150/KLBAZP, RepOD, V1

Feb 14, 2022

Kowalewski, Maciej, 2021, "Miejscowości województwa zachodniopomorskiego, w których odnotowano protesty uliczne przeciwko zaostrzeniu przepisów związanych z aborcją w październiku 2020 roku", https://doi.org/10.18150/OVPJPZ, RepOD, V2

Oct 7, 2021

Kołodziej-Durnaś, Agnieszka; Kołodziej, Arkadiusz, 2021, "Wychowanie morskie - badania ankietowe nauczycieli szkół woj. zachodniopomorskiego", https://doi.org/10.18150/LD5GWG, RepOD, V1

Add Data

You need to Sign Up or Log In to create a dataverse or add a dataset.

Link Dataverse