Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Kolekcja Uniwersytetu Szczecińskiego.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

Search results

May 11, 2023 - DataverseLinguistics

Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta, 2023, "The Contact Sense of the German preposition an (on, at)", https://doi.org/10.18150/MZBK2K, RepOD, V1

Mar 15, 2023 - DataversePhysical Culture Sciences

Zwierko, Teresa, 2023, "P100 wave amplitude and peak time in visual evoked potentials during pre-test, post-test, and retention test of stroboscopic training.", https://doi.org/10.18150/0SVGKH, RepOD, V1

Mar 1, 2023 - DataverseEarth and Related Environmental Sciences

Cedro, Anna, 2023, "Local chronologies of yew (Taxus baccata L.) in Poland", https://doi.org/10.18150/OSSC8J, RepOD, V1

Nov 17, 2022 - DataverseSociology

Kołodziej, Arkadiusz; Kołodziej-Durnaś Agnieszka, 2022, "Studiowanie on-line w trakcie pandemii", https://doi.org/10.18150/B20WAR, RepOD, V1

May 30, 2022 - DataverseEarth and Related Environmental Sciences

Cedro, Anna; Nowak, Grzegorz, 2022, "Local chronology of Common horse-chestnut (Aesculus hippocastanum L.), BU", https://doi.org/10.18150/TTFW3C, RepOD, V1

Apr 4, 2022 - DataverseSociology

Kołodziejczak, Sebastian; Terelak, Albert, 2022, "Domestic violence against elderly women qualitative database", https://doi.org/10.18150/KLBAZP, RepOD, V1

Mar 17, 2022 - DataverseEarth and Related Environmental Sciences

Cedro, Anna; Cedro, Bernard; Podlasiński, Marek, 2022, "Local chronologies of Scots pine (Pinus sylvestris L.), Świna Gate dunes, NW Poland", https://doi.org/10.18150/1O3EBD, RepOD, V1

Mar 16, 2022 - DataverseHistory

Chojecki, Dariusz, 2022, "Działalność naukowa profesora Edwarda Włodarczyka w świetle publikacji autorskich (1973–2020). Kontekst ilościowy", https://doi.org/10.18150/A7XZM6, RepOD, V1

Feb 14, 2022 - DataverseSociology

Kowalewski, Maciej, 2021, "Miejscowości województwa zachodniopomorskiego, w których odnotowano protesty uliczne przeciwko zaostrzeniu przepisów związanych z aborcją w październiku 2020 roku", https://doi.org/10.18150/OVPJPZ, RepOD, V2

Oct 7, 2021 - DataverseSociology

Kołodziej-Durnaś, Agnieszka; Kołodziej, Arkadiusz, 2021, "Wychowanie morskie - badania ankietowe nauczycieli szkół woj. zachodniopomorskiego", https://doi.org/10.18150/LD5GWG, RepOD, V1

Add Data

You need to Sign Up or Log In to create a dataverse or add a dataset.

Link Dataverse