Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Repozytorium Danych Badawczych Uniwersytetu Zielonogórskiego, działające w ramach Repozytorium Otwartych Danych RepOD, umożliwia deponowanie danych badawczych zebranych lub wytworzonych przez pracowników UZ w trakcie realizacji projektów badawczych i prac naukowych. Wyniki badań udostępnione w kolekcji danych badawczych Uniwersytetu Zielonogórskiego są częścią otwartej nauki.

University of Zielona Góra Research Data Repository, operating as a part of the RepOD Repository for Open Data, enables to store and manage data collected or generated by the researchers of the University of Zielona Góra while implementing the research work and projects. The results made available to the public in the research data collection are part of the Open Science.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

Search results

Jan 20, 2023

Zegzuła-Nowak, Joanna, 2023, "Peryferie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Mieczysława Wallisa program estetyzacji świata. Refleksje na marginesie zapisków Woldenberskich. Konsultacje eksperckie", https://doi.org/10.18150/U0FFHQ, RepOD, V1

Add Data

You need to Sign Up or Log In to create a dataverse or add a dataset.

Link Dataverse