Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

Search results

Jan 23, 2024

Bombiak, Edyta, 2024, "Kwestionariusz ankiety dotyczącej powiązań między motywowaniem pracowników a sytuacją finansową organizacji", https://doi.org/10.18150/H9ZMQ5, RepOD, V1

Jan 23, 2024

Bombiak, Edyta; Szarek, Stanisław, 2024, "Aktywność fizyczna pracowników uczelni", https://doi.org/10.18150/MMTPHH, RepOD, V1

Oct 10, 2023

Wereda, Dorota, 2023, "Źródła do dziejów klasztoru bazylianów z Białej Podlaskiej w Archiwum Państwowym w Lublinie w zespole Chełmski Konsystorz Grecko Katolicki", https://doi.org/10.18150/F8HEPR, RepOD, V1

Oct 10, 2023

Wereda, Dorota, 2023, "Rękopisy wizytacji klasztorów bazyliańskich prowincji litewskiej (XVIII wiek) z zasobów Biblioteki Narodowej w Wiedniu (Österreichische Nationalbibliothek, Wien)", https://doi.org/10.18150/1CZWSE, RepOD, V1

Add Data

You need to Log In/Sign Up to create a dataverse or add a dataset.

Link Dataverse