Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Repozytorium Danych Badawczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika służy do gromadzenia, przechowywania i publicznego udostępniania danych badawczych powstałych w trakcie prac naukowych i projektów badawczych realizowanych przez pracowników naukowych UMK. Repozytorium przyjmuje zbiory danych, które zostały wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby realizowanego projektu czy prowadzonej działalności badawczej. Założeniem repozytorium jest upowszechniać dane z zakończonych, zrealizowanych badań. Repozytorium jest otwarte, dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych.

The Research Data Repository of the Nicolaus Copernicus University is used to collect, store and publicly share research data created during scientific works and research projects carried out by the NCU scientific staff. The repository accepts data sets that have been generated, collected or described for the purposes of the implemented project or research activity. The assumption of the repository is to disseminate data from completed research. The repository is open, available for free to anyone interested.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

Search results

Jan 10, 2022 - DataverseEconomics and finance

Kola-Bezka, Maria, 2022, "Współpraca interesariuszy lokalnych w ramach Lokalnych Grup Działania - badanie pilotażowe", https://doi.org/10.18150/7U11MZ, RepOD, V1

Dec 29, 2021 - DataverseMedical sciences

Sękowska, Alicja, 2021, "Zdjęcia testów Eazyplex SuperBug CRE", https://doi.org/10.18150/W6IXRP, RepOD, V3

Nov 15, 2021 - DataverseHistory

Lewandowska Liliana, 2021, "Merkwuerdige Schand- und Laster-Thaten im «Theatrum Europaeum» 1618-1718", https://doi.org/10.18150/48KUYY, RepOD, V1

Nov 4, 2021 - DataverseMedical sciences

Komar, Katarzyna; Zielińska, Agnieszka; Ciąćka, Piotr; Szkulmowski, Maciej, 2021, "Pupillary Light Reflex induced by two-photon vision", https://doi.org/10.18150/DSF2GN, RepOD, V1

Sep 22, 2021 - DataverseEconomics and finance

Orzeszko, Witold, 2021, "Nonlinear Causality between Crude Oil Prices and Exchange Rates: Evidence and Forecasting", https://doi.org/10.18150/8QFQZL, RepOD, V1

Jul 23, 2021 - DataverseCulture and religion studies

Lewandowska, Liliana, 2021, "Religijne pisma polemiczne z lat 1692-1702 - kulturowe dziedzictwo europejskiej myśli pietystycznej w kontekście wielowyznaniowości wczesnonowożytnego Gdańska", https://doi.org/10.18150/5D4JH3, RepOD, V1

Jun 23, 2021 - DataverseChemical sciences

Trykowski, Grzegorz; Kopa, Martin; Stobiński, Leszek; Biniak, Stanisław, 2021, "Simple Synthesis of Multiwall Carbon Nanotubes Layers on SiO2 from Acetylene and Ferrocene by Chemical Vapor Deposition Method", https://doi.org/10.18150/4FILXN, RepOD, V1

Jun 11, 2021 - DataverseCivil engineering and transport

Zalewski, Wojciech; Osińska, Magdalena; Fałdziński, Marcin, 2021, "Extreme Value Theory in Application to Freight Delivery Delays", https://doi.org/10.18150/FZS9EI, RepOD, V1

May 25, 2021 - DataverseEarth and related environmental sciences

Woch, Marcin, 2021, "Data_Functional traits predict resident plant response to Reynoutria japonica invasion", https://doi.org/10.18150/IMO5TH, RepOD, V1

May 14, 2021

Ryczkowski, Maciej, 2021, "Money, Credit and House Prices from the Wavelet Perspective - database", https://doi.org/10.18150/OE5WWY, RepOD, V1

Add Data

You need to Sign Up or Log In to create a dataverse or add a dataset.

Link Dataverse