Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Kolekcja Repozytorium Danych Badawczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego umożliwia gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych badawczych wytworzonych przez pracowników Uniwersytetu w ramach realizacji projektów badawczych bądź działalności naukowej.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

Search results

May 19, 2023

Janikowski, Jarosław, 2023, "Molestowanie seksualne w przestrzeni publicznej - wyniki badania opinii społecznej przeprowadzonego w ramach działania naukowego pt. „Catcalling – pytanie o potrzebę kryminalizacji «ulicznego molestowania» w Polsce”, w ramach konkursu MINIATURA 6, Narodowego Centrum Nauki.", https://doi.org/10.18150/WCJRXQ, RepOD, V1

Mar 14, 2023

Burczyk, Jarosław, 2023, "Determinants of fine-scale spatial genetic structure within coexisting populations of common beech (Fagus sylvatica L.), pedunculate oak (Quercus robur L.), and sessile oak (Q. petraea (Matt.) Liebl.)", https://doi.org/10.18150/0CNXA1, RepOD, V1

Add Data

You need to Sign Up or Log In to create a dataverse or add a dataset.

Link Dataverse