Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

Search results

Sep 27, 2023

Goluch, Zuzanna; Kaim, Urszula, 2023, "Health benefits of bread fortification - A systematic review of clinical trials according to PRISMA Statement", https://doi.org/10.18150/FTZ4JI, RepOD, V2

Jul 21, 2023

Trzebiński, Artur, 2023, "Dane polskich funduszy inwestycyjnych otwartych", https://doi.org/10.18150/QYCLTO, RepOD, V1

Apr 17, 2023

Markowska-Przybyła, Urszula; Ramsey, David, 2023, "Kapitał społeczny polskich regionów z wykorzystaniem metod ekonomii eksperymentalnej", https://doi.org/10.18150/RSEDUL, RepOD, V1

Feb 2, 2023

Leszczyńska, Maja, 2023, "Pilotażowe badania postaw konsumenckich związanych z współdzieleniem dóbr i usług na rynku niemieckim", https://doi.org/10.18150/E0FAQJ, RepOD, V1

Dec 20, 2022

Goluch, Zuzanna; Haraf, Gabriela, 2022, "Goose meat as a nutritional source of dietary manganese. A systematic review of manganese content in goose meat", https://doi.org/10.18150/9EMNAQ, RepOD, V1

Sep 19, 2022

Marcinkowski, Jakub, 2022, "Identyfikacja i pomiar relacji międzyorganizacyjnych organizacji humanitarnych w perspektywie makrologistycznej", https://doi.org/10.18150/JW2OP7, RepOD, V1

Jul 13, 2022

Matyja, Małgorzata, 2022, "Wpływ linii władzy na funkcjonowanie współczesnych organizacji. Perspektywa kultury narodowej", https://doi.org/10.18150/FKZB2M, RepOD, V1

Sep 27, 2021

Piwowar-Sulej Katarzyna; Kołodziej Izabela, 2021, "Praktyki proekologiczne w miejscach pracy", https://doi.org/10.18150/MRSLLC, RepOD, V1

Sep 27, 2021

Piwowar-Sulej, Katarzyna; Kołodziej, Izabela, 2021, "Environmental practices in workplaces", https://doi.org/10.18150/SLZOHA, RepOD, V1

Add Data

You need to Log In/Sign Up to create a dataverse or add a dataset.

Link Dataverse