Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

Search results

Sep 14, 2022

Mikołajczyk, Szczepan, 2022, "Oznaczanie polichlorowanych dioksyn (PCDD), dibenzofuranów (PCDF), bifenyli (PCB) oraz polibromowanych difenyloeterów (PBDE) w surowicy techniką rozcieńczeń izotopowych z zastosowaniem wysokorozdzielczej spektrometrii mas z chromatografią gazową", https://doi.org/10.18150/HU1COF, RepOD, V1

Add Data

You need to Log In/Sign Up to create a dataverse or add a dataset.

Link Dataverse