Share Dataverse

Share this dataverse on your favorite social media networks.

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk działa od 1954 roku i jest jednostką naukową, w której prowadzone są badania w dyscyplinach: językoznawstwo oraz nauki o kulturze i religii. Kolekcja IS PAN obejmuje otwarte dane pozyskane w trakcie obecnie prowadzonych badań, przede wszystkim realizowanych w ramach grantów badawczych.

Featured Dataverses

In order to use this feature you must have at least one published dataverse.

Publish Dataverse

Are you sure you want to publish your dataverse? Once you do so it must remain published.

Publish Dataverse

This dataverse cannot be published because the dataverse it is in has not been published.

Delete Dataverse

Are you sure you want to delete your dataverse? You cannot undelete this dataverse.

Find Advanced Search

Search results

Aug 3, 2023

Ćwiek-Rogalska, Karolina; Mrzygłód, Izabela, 2023, "Futuryści z MZO. Organizowanie się Ministerstwa Ziem Odzyskanych w czasie i przestrzeni", https://doi.org/10.18150/YCRD2U, RepOD, V1

Mar 22, 2023

Prawdzic, Irena, 2023, "GG_PIL", https://doi.org/10.18150/URDKTF, RepOD, V1

Mar 6, 2023

Fastyn, Marcin, 2023, "Taksonomia kosmiczna w podróży VIII Ijona Tichego z "Dzienników gwiazdowych" S. Lema w przekładach na języki słowiańskie", https://doi.org/10.18150/6I2ZAQ, RepOD, V1

Mar 6, 2023

Dołowy-Rybińska, Nicole; Mętrak, Maciej; Gabriela Augustyniak-Żmuda; Karina Stempel-Gancarczyk; Agnieszka Wełpa-Siudek; Michał Kotnarowski; Kamil Czaiński; Andrzej Żak, 2023, "Różnorodność językowa w Polsce: języki kolateralne, działania na rzecz języków i konceptualizacja tożsamości zbiorowej", https://doi.org/10.18150/IXIEOW, RepOD, V1

Add Data

You need to Sign Up or Log In to create a dataverse or add a dataset.

Link Dataverse