FAQ

Spis treści

 1. Czy za zdeponowanie i udostępnianie danych badawczych w repozytorium RepOD pobierane są jakieś opłaty?
 2. Czy za korzystanie z danych badawczych zdeponowanych w repozytorium pobierane są jakieś opłaty?
 3. Jakie dane można zdeponować i udostępnić w repozytorium?
 4. Jaka jest maksymalna wielkość danych, które można zdeponować i udostępnić w repozytorium?
 5. Jak zdeponować dane w repozytorium?
 6. Co to są metadane?
 7. Czy opublikowane w repozytorium RepOD zbiory danych otrzymują DOI?
 8. Czy mogę powiązać deponowane dane z publikacją?
 9. Czym jest embargo i jak je ustawić?
 10. Jaka jest maksymalna długość embarga w repozytorium RepOD?
 11. Jaką licencję wybrać dla deponowanych plików danych?
 12. Czy repozytorium RepOD przestrzega zasad FAIR?
 13. Jak cytować dane udostępniane w repozytorium RepOD?
 14. Jak mogę wykorzystywać dane badawcze pobrane z repozytorium RepOD?

1. Czy za zdeponowanie i udostępnianie danych badawczych w repozytorium RepOD pobierane są jakieś opłaty?

Nie, deponowanie i udostępnianie danych badawczych w repozytorium jest bezpłatne. Wymagane jest jedynie założenie konta w serwisie.

2. Czy za korzystanie z danych badawczych zdeponowanych w repozytorium pobierane są jakieś opłaty?

Nie, korzystanie z danych badawczych zdeponowanych w repozytorium jest bezpłatne. W przypadku zbiorów, do których dostęp jest ograniczony, o udostępnieniu danych konkretnemu użytkownikowi każdorazowo decyduje jednak deponujący. 

3. Jakie dane można zdeponować i udostępnić w repozytorium?

W repozytorium można zdeponować i udostępnić dane badawcze takie jak dane tabelaryczne, zdjęcia, materiały audiowizualne i wszelkie inne rodzaje danych wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby prowadzenia badań naukowych. 

4. Jaka jest maksymalna wielkość danych, które można zdeponować i udostępnić w repozytorium?

Nie ma ograniczeń jeśli chodzi o maksymalną wielkość deponowanego zbioru danych. Maksymalna wielkość pojedynczego pliku wynosi 5GB.  

5. Jak zdeponować dane w repozytorium?

Sposób deponowania danych w repozytorium RepOD jest szczegółowo opisany w Podręczniku Użytkownika.

6. Co to są metadane?

Metadane zbioru danych to wszelkie informacje opisujące deponowany i udostępniany zbiór danych. 

7. Czy opublikowane w repozytorium RepOD zbiory danych otrzymują DOI?

Tak, każdy ze zbiorów danych opublikowanych w repozytorium RepOD otrzymuje numer DOI. Jego nadanie jest bezpłatne.  

8. Czy mogę powiązać deponowane dane z publikacją?

W repozytorium RepOD istnieje możliwość powiązania zbioru danych z publikacją. W tym celu należy wypełnić grupę pól metadanych „Powiązana publikacja”.

9. Czym jest embargo i jak je ustawić?

Embargo to okres, w którym pliki w opublikowanym zbiorze danych pozostają niedostępne. Embargo ustawić można tylko dla zbioru danych, który nie posiada  jeszcze żadnej opublikowanej wersji. 

10. Jaka jest maksymalna długość embarga w repozytorium RepOD?

Maksymalna długość embarga w repozytorium RepOD wynosi 36 miesięcy. 

11. Jaką licencję wybrać dla deponowanych plików danych?

Szczegółowe informacja na temat licencji oraz innych prawnych aspektów udostępniania danych badawczych zawiera nasz “Poradnik Prawny”.

12. Czy repozytorium RepOD przestrzega zasad FAIR?

Zasady FAIR dotyczą nie tyle repozytoriów danych, co – w ogólniejszym sensie – sposobu udostępniania danych badawczych. Nawet w dobrym repozytorium można udostępnić dane w sposób niezgodny z zasadami FAIR. Repozytorium RepOD umożliwia udostępnianie danych zgodnie z tymi zasadami. Więcej informacji o zasadach FAIR znaleźć można w materiałach dostępnych na stronie Platformy Otwartej Nauki.

13. Jak cytować dane udostępniane w repozytorium RepOD?

Sugerowany format cytowania znajduje się na stronie każdego zbioru danych. Możliwe jest również wygenerowanie danych bibliograficznych zbioru w formatach EndNote XML, RIS oraz BibTeX. W przypadku zbiorów posiadających kilka wersji należy pamiętać o tym, by w cytowaniu wskazać, którą  wersję zbioru cytujemy. 

14. Jak mogę wykorzystywać dane badawcze pobrane z repozytorium RepOD?

O tym, w jaki sposób można wykorzystać udostępnione w repozytorium zdeponowane dane, w przypadku każdego zdeponowanego pliku danych decydują warunki, na jakich został on udostępniony. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym “Poradniku prawnym”.

Ostatnia modyfikacja: 12 września 2020 r.