Kolekcje instytucjonalne

Zapraszamy instytucje naukowe w Polsce do tworzenia kolekcji w Repozytorium Otwartych Danych prowadzonym przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW).

Rozwiązanie to umożliwia gromadzenie w jednym miejscu danych badawczych wytwarzanych w ramach badań naukowych prowadzonych w danej instytucji oraz udostępnianie ich zgodnie ze światowymi standardami, między innymi zasadami FAIR. Instytucja sprawuje nadzór merytoryczny nad swoją kolekcją, współpracując przy jej prowadzeniu z ICM UW. 

Jak założyć kolekcję?

Zarówno założenie, jak i prowadzenie kolekcji jest bezpłatne. Podstawą współpracy jest porozumienie zawierane pomiędzy ICM UW a zainteresowaną instytucją. Więcej informacji o zasadach współpracy można uzyskać drogą mailową: repod@pon.edu.pl

Jakie instytucje korzystają z tego rozwiązania?

Utworzone kolekcje widoczne są na głównej stronie Repozytorium, gdzie zamieszczono logotypy instytucji będące odnośnikami do odpowiednich kolekcji.

W jaki sposób instytucje naukowe zarządzają swoimi kolekcjami?

Więcej informacji na temat organizacji pracy można znaleźć w kwestionariuszach przygotowanych we współpracy z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie kolekcji instytucjonalnych w Repozytorium Otwartych Danych.

Pobierz kwestionariusz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pobierz kwestionariusz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Pobierz kwestionariusz Uniwersytetu Szczecińskiego