O RepOD

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych RepOD działa od 2015. Prowadzone jest przez zespół Platformy Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego..

RepOD jest pierwszym polskim repozytorium otwartych danych badawczych, powstałym z myślą o wszystkich naukowcach i instytucjach zainteresowanych udostępnieniem swoich zasobów.

Każdy zdeponowany w nim zbiór danych opatrzony zostaje numerem DOI. Korzystanie z repozytorium nie wiąże się z żadnymi opłatami dla użytkownika końcowego.

Liczne materiały informacyjne i edukacyjne poświęcone zarządzaniu danymi badawczymi znaleźć można w serwisie Platformy Otwartej Nauki ICM UW na stronie https://pon.edu.pl/dane.

Od połowy 2020 roku repozytorium działa w oparciu o zmodyfikowane oprogramowanie Dataverse, opracowane w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.